فهیمه یگانه منش

فهیمه یگانه منش - نایب رئیس هیئت مدیره

-  متولد 1362 / گرگان

-  دیپلم مدیریت و برنامه ریزی خانواده

- تحصیلدار و نماینده شرکت در شرکت آب منطقه ای استان گلستان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
بازدید: 757