مبینا طزری

مبینا طزری - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

-  متولد 1377 / گرگان

-  دانشجوی رشته مدیریت در مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
بازدید: 733