آقای قادر کبودی غریبدوستی

آقای قادر کبودی غریبدوستی

رأی شما، تغییر را برای ما و کشورمان به همراه دارد. وعده‌های ما برای توسعه اقتصادی، بهبود آموزش و سلامت جامعه و حمایت از حقوق انسانی قوی است.

برچسب ها:
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
بازدید: 816